Od stycznia do września 2022 roku sieć odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 48,5%. Tylko w trzecim kwartale roku sieć powiększyła się o blisko 90 placówek. Do tego momentu nakłady inwestycyjne Dino osiągnęły poziom Wzorce w handlu 1,1 mld zł. Z tej puli największe część została przeznaczona właśnie na ekspansję szyldu poprzez planowe otwarcia nowych sklepów. W czerwcu 2010 fundusz private equity Enterprise Investors kupił za 200 mln zł 49% akcji spółki[8].

Gdzie powstaną nowe sklepy Dino?

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (wzrost o 40,6 proc. rdr). Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,4x na dzień grudnia 2023 r. I był na niższym poziomie niż na koniec 2022 r.

Nie Lidl, nie Biedronka. Oto najtańsza sieć sklepów w Polsce

Grupa Dino Polska po zakończeniu czwartkowej sesji opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok. Te są całkiem niezłe, a zysk jest nieznacznie poniżej oczekiwań analityków. W całym 2022 roku spółka wypracowała ponad 1,13 mld zł zysku netto. Po otwarciu piątkowych notowań kurs akcji spółki spadał o ok. 4 proc.

Polomarket otwiera jeden z największych sklepów w swoim dorobku. To kolejny supermarket sieci w rozszerzonym koncepcie

W ciągu ostatnich 5 lat spółka nie podejmowała decyzji o wypłacie dywidendy, tym samym Dino przeznacza całość zysków na rozwój. Grupa tłumaczy, że decyzje dotyczące dywidendy będą podlegać przeglądowi, przy uwzględnieniu różnych czynników. Michał Krauze poinformował, że “z dużym prawdopodobieństwem” w przyszłym roku rozpoczęta zostanie budowa kolejnego centrum logistycznego.

Dino chce utrzymać tempo wzrostu liczby sklepów i zwiększać ich powierzchnię

Łączne zatrudnienie w Grupie Dino wyniosło na koniec 2023 r. Jak podano w raporcie, zarząd spółki oczekuje, że w całym 2022 r. Liczba otwarć nowych sklepów będzie nieznacznie wyższa niż w 2021 r., kiedy otwarte zostały 343 sklepy Dino, a w 2023 r. Całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent. W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 8,74 mld zł i były o 45,4 proc. Jak podała spółka, wzrost liczby zakupów zrealizowanych przez konsumentów w sklepach Dino w tym okresie wyniósł 33 proc.

Coraz więcej sklepów Dino i coraz większe przychody

  1. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 25,9 proc., do 3.878,4 mln zł.
  2. Marża EBITDA wyniosła 10 proc.
  3. Jak podała spółka, w trzecim kwartale 2022 r.
  4. To nieco lepszy wynik niż w roku poprzednim.
  5. Jeszcze wczoraj swoje wyniki opublikowała spółka Jeronimo Martins, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka.
  6. Członek zarządu poinformował, że spółka chce przeznaczać całość wypracowywanych zysków na otwieranie nowych marketów Dino.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Wskaźnik ten wynosił 0,83x. Jeszcze wczoraj swoje wyniki opublikowała spółka Jeronimo Martins, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka.

Dino bije kolejny rekord otwarcia sklepów

Otworzyła w 2023 r. 250 nowych sklepów. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na rozwój firmy wyniosły 1,2 mld zł, czemu towarzyszyło utworzenie 4,5 tys. Nowych miejsc pracy.

W listopadzie ubiegłego roku sieć Dino została liderem Rankingu Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu “Forbes”. Prawa autorskie do mediów społecznościowych: Jak wpływowi chronią swoje treści Założona przez Tomasza Biernackiego firma wyprzedziła w tegorocznej edycji InPost oraz Cyfrowy Polsat.

Niedawno wycena spółki przekroczyła symboliczne 40 mld zł. Nakłady inwestycyjne mają wynieść około 1,3 mld zł. Dodał, że spółka nie wyklucza niewielkiego wzrostu nakładów na wyposażenie sklepów w związku ze wzrostem cen stali. Dino to jedna z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce w segmencie handlu detalicznego artykułami spożywczymi, gdy mowa o liczbie sklepów i przychodach ze sprzedaży.

Dług netto grupy Dino wyniósł 1.403,2 mln zł na koniec czerwca 2022 r., co oznacza wzrost o 346,6 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2021 r. I wzrost o 207,9 mln zł w stosunku do 30 czerwca 2021 r. Dino w całej Polsce ma już ok. 2,5 tys. W 2024 roku powstanie albo już otwarto wiele nowych placówek, głównie w małych miejscowościach. Spółka przeznacza na inwestycje ogromną część zysków. Sprawdź, gdzie powstaną nowe sklepy Dino.

Na koniec ubiegłego roku liczyła 2156 sklepów. Ich powierzchnia wyniosła 847,8 tys. To o blisko 20 proc.

W całym 2023 roku Dino miało 25.666,3 mln zł przychodów (wzrost o 29,6 proc. rdr), 2.232,7 mln zł EBITDA (wzrost o 21,5 proc. rdr) i 1.405,3 mln zł zysku netto (wzrost o 24,1 proc. rdr). Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2023 roku 348,4 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 398,8 mln zł zysku netto.

W ubiegłym roku w ciągu trzech kwartałów sieć otworzyła 153 placówki. We wrześniu 2020 Delta – Wskaźnik klastra Globe Trader r. Sklepu Dino zaopatruje 9 magazynów. Na przełomie pierwszego i drugiego kw.

Po I półroczu 2022 r. Przychody spółki były na poziomie 8 740,9 mln zł, zysk netto wyniósł 464,5 mln zł. Sprzedaż w sklepach wzrosła o 25,5% w porównaniu do I półrocza 2021 r. Przychody grupy wyniosły ,6 mln zł (+48,2%), a zysk netto uplasował się na poziomie 1,13 mld zł. Spółka Dino Polska uruchomiła 96 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2022 r.

W całym pierwszym półroczu środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 448,9 mln zł, 15,1 proc. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 339,4 mln zł wobec 228,8 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 312,8 mln zł zysku netto. Po kwadransie piątkowego handlu na GPW akcje spółki zyskiwały przeszło 5 proc. Grupa wypracowała w trzecim kwartale środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 460,9 mln zł wobec 228 mln zł przed rokiem.

Założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Dino Polska, do której przez kolejne trzy lata wniósł wszystkie sklepy Dino. Dalszy rozwój sieci wymusił przekształcenie w spółkę akcyjną[5]. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2022 r. Jak poinformował, spółka chce w przyszłym roku zwiększyć liczbę otwieranych sklepów. W planach jest zarówno zagęszczanie sieci, jak i otwieranie placówek w nowych regionach.

W minionym roku przychody wyniosły 25,39 mld EUR, co oznacza wzrost o 21,5%. Wzrosła również EBITDA spółki o 17%, do poziomu 1,85 mld EUR. Zarząd Jeronimo Martins zarekomendował aby na dywidendę trafiło 0,55 EUR. Na koniec 2022 roku spółka posiadała 2156 placówek handlowych, których łączną powierzchnia wyniosła 847,8 tys. W minionym roku Dino otworzyło 344 sklepy wobec 343 rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne, w ujęciu memoriałowym, wyniosły 1.423,7 mln zł.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *